Ładowacze czołowe

Osprzęt

Ładowacze czołowe montowane są do ram ciągników i są wykorzystywane do transportu i załadunku takich materiałów jak: żwir, wapno, nawóz, obornik. Dodatkowo, dzięki nim można transportować też płody rolne – jak ziemniaki czy buraki. Znajdą one zastosowanie także przy przewożeniu drzewa.

Chwytak do bel

Krokodyl do obornika

Łyżki do materiałów sypkich

Łyżkokrokodyl

Widły do obornika

Widły do palet